מובייל

מילה טובה

מדיטציית הרגעות, נחמה ותקווה לרגעים קשים. מוגש לכם בהשראת השיר שהלחינה ושרה יהודית רביץ, במילותיו של יעקב גלעד:

“אפילו בשרב הכי כבדידעתי שהגשם עוד ירדראיתי בחלון שלי ציפוראפילו במשב סופה וקור
לא פעם זה קשהאבל לרוב מילה טובהמיד עושה לי טוברק מילה טובהאו שתיים לא יותר מזה
אפילו ברחוב ראשי סואןראיתי איש יושב ומנגןפגשתי אנשים מאושריםאפילו בין שבילי עפר צרים
תמיד השארתי פתח לתקווהאפילו כשכבתה האהבהחלמתי על ימים יותר יפיםאפילו בלילות שינה טרופים
לא פעם זה קשהאבל לרוב מילה טובהמיד עושה לי טוב”
מדיטציה לכל עת
מדיטציה לכל עת
מילה טובה
/

לפרקים נוספים

דילוג לתוכן